Yêu cầu Bonus – RCB All Investors

RCB là gì ?

RCB ( Referral Commission Back ) : là số % mà upline sẽ trả về cho downline khi đăng ký dưới upline.

 • Khi bạn đăng ký account từ link referral của VIORG, VIORG sẽ nhận được % hoa hồng từ site khi bạn đầu tư.
 • RCB là một hình thức chia hoa hồng giữa upline – người có link referral và downline – ngừời đăng ký account từ link referral
 • Ví dụ: Bạn đầu tư 5000$ -> chế độ RCB 10% –> VIORG sẽ RCB cho bạn 500$.
 • Chế độ RCB tùy thuộc vào mỗi Dự án.

Quyền lợi Downline của VIORG – Vietnam Investment Organization

 • Nếu bạn đăng ký làm ref của chúng tôi
  • Bạn nhận được RCB trên khoảng tiền bạn đầu tư, tuỳ mỗi dự án mà tỷ lệ RCB khác nhau, dao động từ 3% – 10%
  • Khi tham gia vào team của VIORG, một số dự án thưởng thêm khi doanh số cả team đạt mốc nào đó, khi đó VIORG cũng sẽ chia phần thưởng nóng đó cho các bạn.
  • Được cập nhật, giới thiệu và hướng dẫn những dự án mới nhất của VIORG
  • Được gia nhập vào các group của VIORG trên telegram, facebook, skype…

Chế độ RCB của VIORG – Vietnam Investment Organization

Điều kiện chung để RCB như sau

 1. Là tuyến dưới của VIORG
 2. Đầu tư từ $50 (Tùy dự án)
 3. Báo danh trong 5 ngày làm việc (7 ngày lịch)

VIORG thực hiện RCB như sau:

 1. RCB 3-10% hoa hồng nhận được từ tuyến dưới tùy vào dự án
 2. Thực hiện RCB chậm nhất trong vòng 5 ngày làm việc. Thường là sau 24h (sau 10h tối VN)
 3. Nếu quá thời gian kể trên mà chưa nhận được RCB, vui lòng gửi email để được hỗ trợ: [email protected]

RCB bị hủy nếu thuộc một (1) trong các quy định sau:

 1. Không phải tuyến dưới của VIORG
 2. Đầu tư dưới $50. (Tùy từng dự án)
 3. Báo danh RCB sau khi quá 5 ngày (working days) đầu tư.
 4. Báo danh lặp lại nhiều lần, gây spam

Danh sách dự án được hưởng RCB từ VIORG

SITERCBSTATUS
BittXcoinICOMEDIUM
uCoincashICOVERY HIGH
Hextracoin8%MEDIUM
PolynetworkICOMEDIUM
Goldreward8%VERY HIGH
Firstcoin8%VERY HIGH
Alphacash5%LOW
UnixcoinICOMEDIUM

Yêu cầu RCB

Vui lòng điền thông tin chính xác vào biểu mẫu dưới đây :